News & event

14 Apr 2022 ↑ Khalsa Sajna Divas (Vaisakhi)

Special Diwan on the occasion Khalsa Sajna Divas (Vaisakhi) 

On 14th of April 2022 

Aramb Akhand Path Sahib on Friday morning 9am 15 April 2022

Sampuran Asa di var Saturday 16 April 2022 at 7am to 9am

Bhog Akhand path Sahib on Sunday 9am

Sewa Nishan Sahib Chola 10am

Kirtan diwan 10.30 to 12.30pm

Nagar Kirtan (Around Gurdwara Sahib ) 12.30pm onward

Thanks

Sri Guru Nanak Satsang Sabha